Bestuur van de bewonersvereniging

De bewonersvereniging Slot Haverleij stelt zich het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in en om Slot Haverleij ten doel. Dat doen we door het organiseren van activiteiten, maar ook belangenbehartiging voor en door de bewoners.

Iedereen die in Slot Haverleij woont kan óók lid worden van de Bewonersvereniging Slot Haverleij. Geef dit door via bewonersvereniging@hotmail.nl.
Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar. Er kan betaald worden door overmaking van € 15,- op rekening 18 19 11 701 t.n.v. Bewonersvereniging Slot Haverleij te Engelen. Bij overmaken van lidmaatschap s.v.p. het adres vermelden.

Bestuur van de bewonersvereniging
verder lezen >>

Onderhoud v.d. ruimtes in het Slot

Vragen over onderhoud aan gemeenschappelijke ruimtes? Bel, mail of gebruik de BuitenBeter app om contact op te nemen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch (meldpunt openbare ruimte).

Telefoonnummer: 073 615 5555

Wat kun je zoal melden?

 • Containers, steigers en bouwmaterialen in openbaar gebied
 • Doodgereden dieren
 • Gaten in het wegdek
 • Gladheid in de wintermaanden
 • Graffiti
 • Hondenoverlast
 • Illegale vuil- of afvalstort
 • Kapotte lantaarnpaal of verkeerslichten
 • Losliggende stoeptegels
 • Ongedierte of dierplagen (bijvoorbeeld wespen)
 • Overlast door bouw- en/of sloopwerkzaamheden
 • Stank- en geluidsoverlast van bedrijven
 • Vernielingen aan speeltoestellen
 • Verstopte straatputten
 • Zwerfafval
 • etc.
Onderhoud v.d. ruimtes in het Slot
verder lezen >>

Wegwijs worden in het Slot Haverleij

Praktische zaken

Meldpunt Openbare Ruimte

Het Meldpunt Openbare Ruimte is het loket van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor alles wat te maken heeft met uw buurt en straat op het gebied van opruimen, repareren en handhaven, te weten: ‘Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, hondenoverlast, illegale stort, verstopte straatputten, vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes, graffiti, dood gereden dieren, watervervuiling, stank- en geluidsoverlast van bedrijven. 

Wegwijs worden in het Slot Haverleij
verder lezen >>