Bestuur van de bewonersvereniging

De bewonersvereniging Slot Haverleij stelt zich het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in en om Slot Haverleij ten doel. Dat doen we door het organiseren van activiteiten, maar ook belangenbehartiging voor en door de bewoners.

Iedereen die in Slot Haverleij woont kan óók lid worden van de Bewonersvereniging Slot Haverleij. Geef dit door via bewonersvereniging@hotmail.nl.
Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar. Er kan betaald worden door overmaking van € 15,- op rekening 18 19 11 701 t.n.v. Bewonersvereniging Slot Haverleij te Engelen. Bij overmaken van lidmaatschap s.v.p. het adres vermelden.

Bestuur van de bewonersvereniging