Bestuur van de bewonersvereniging

De bewonersvereniging Slot Haverleij stelt zich het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in en om Slot Haverleij ten doel. Dat doen we door het organiseren van activiteiten, maar ook belangenbehartiging voor en door de bewoners.

Iedereen die in Slot Haverleij woont kan lid worden van de Bewonersvereniging Slot Haverleij. Geef dit door via bewonersvereniging@hotmail.nl. Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar.

Bestuur van de bewonersvereniging