Wegwijs worden in het Slot Haverleij

Praktische zaken

Meldpunt Openbare Ruimte

Het Meldpunt Openbare Ruimte is het loket van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor alles wat te maken heeft met uw buurt en straat op het gebied van opruimen, repareren en handhaven, te weten: ‘Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, hondenoverlast, illegale stort, verstopte straatputten, vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes, graffiti, dood gereden dieren, watervervuiling, stank- en geluidsoverlast van bedrijven. 

U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte.’ Het Meldpunt Openbare Ruimte is bereikbaar onder nummer (073) 615 55 55. Voor meer informatie over het Meldpunt Openbare Ruimte kunt u terecht op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch www.s-hertogenbosch.nl.

Politie

Voor onderwerpen zoals verkeerd parkeren, onveilige verkeerssituaties of meldingen mbt algemene veiligheid verwijzen wij u naar de politie. Afhankelijk van de melding wordt of de basispolitie of de buurtcoördinator (de zogenaamde wijkagent) ingeschakeld.

Op de website www.politie.nl vindt u meer informatie over onder andere de buurtcoördinator: ‘Zij kennen de wijk op hun duimpje en proberen zoveel mogelijk contact te onderhouden met de bewoners. De buurtcoördinator houdt ook contact met de partners in zijn wijk die van belang zijn voor de veiligheid, zoals woningbouwverenigingen en bewonersraden, jeugdwerk en scholen en diverse afdelingen van de gemeente.’ De politie is bereikbaar onder telefoonnummer 0900-8844.

Wegwijs worden in het Slot Haverleij