Slot Haverleij heeft een nieuw bestuur

Tijdens de ALV van 9 maart 2016 is een (deels nieuw) bestuur samengesteld. Bernadet en Monique waren aftredend en niet herkiesbaar. Nogmaals bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Annemoon heeft de plek van Monique als secretaris overgenomen. Marlies is voorzitter geworden en Ronald en Liesbeth hebben dezelfde functie behouden.

Kijk op de bestuurspagina voor alle namen van het nieuwe bestuur.

Slot Haverleij heeft een nieuw bestuur